1 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30791

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Devlet Konservatuvarının kredili sistemde eğitim veren bölümleri ve Yabancı Diller Yüksekokulunun Hazırlık Birimleri dışında kalan Hacettepe Üniversitesinin tüm birimlerinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) F6: Hazırlık sınıfında yıl içinde (devam dışında) yeterlik sınavına girme koşullarını yerine getiremediği için yeterlik ve bütünleme sınav hakkı yoktur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2018

30372

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2019

30763