31 Mayıs 2019 Tarihli ve 30790 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


31/5/2019 tarihli ve 30790 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/5/2019 tarihli ve 30790  2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.