25 Mayıs 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30784

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR

FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2010 tarihli ve 27636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili programların diplomaları verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2010

27636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/5/2011

27945

2-

26/9/2011

28066

3-

9/7/2012

28348

4-

5/2/2013

28550

5-

6/7/2015

29408

6-

14/8/2018

30509