25 Mayıs 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30784

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü, 7 nci ve 47 nci maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı dışındaki Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 (2) Bu Yönetmelik; Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı dışındaki Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili programların diplomaları verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2010

27636

2-

26/5/2011

27945

3-

26/9/2011

28066

4-

9/7/2012

28348

5-

9/10/2012

28436

6-

5/2/2013

28550

7-

12/6/2013

28675

8-

11/12/2013

28848

9-

6/4/2015

29318

10-

6/7/2015

29408

11-

15/1/2018

30302