24 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30783

ANA STATÜ

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/4/2014

28980