22 Mayıs 2019 Tarihli ve 30781 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

 

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 20/05/2019 Tarihli ve 4577 Sayılı Kararı