22 Mayıs 2019 Tarihli ve 30781 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

7168  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nijer - Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7169  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma'ya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7170  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7171  Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7172  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7173  Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  154 kV Greeneco JES 5 TM-Age DGKÇS TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1128)

––  Rize ve İstanbul İllerinde Bulunan Bazı Alanların “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1129)

–– Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130)

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

–– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet AKARCA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/130)

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnano) Yönetmeliği

––  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Teknolojilerde Test ve Ölçüm Merkezi (MERKEZLAB) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜLER

––  Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞ

––  TS EN ISO 4017 Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/16)

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 8591 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


22/5/2019 tarihli ve 30781 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.