22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

ANA STATÜ

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 4/6/2014 tarihli ve 29020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ocak ve Şubat ayları içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2014

29020