18 Mayıs 2019 Tarihli ve 30778 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

––  Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

––  Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri