17 Mayıs 2019 Tarihli ve 30777 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Tarım Şûrası Yönetmeliği

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

––  Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/8, K: 2019/26 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/9, K: 2019/27 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 2/5/2019 Tarihli ve 2016/35009 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2014/4187 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


17/5/2019 tarihli ve 30777 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.