16 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30776

KARAR

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Ürünleri Tescil Komitesi)’ndan:

SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ KARARI

KARAR NO: 3

KARAR TARİHİ: 26/12/2018

BAŞVURU SAHİBİ: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

BAŞVURUYA KONU TÜRLER: Tanımları morfolojik özellikleri, biyolojik özellikleri, genetik özellikleri ve diğer özellikleri ekte belirtilmiş olan Tıbbi Sülük (Hirudo verbana), Barbunya Balığı (Mullus barbatus)  ve Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus) tescil edilmesine,

KULLANIM AMACI: Gıda, rekreasyon ve tedavi

HUKUKİ DAYANAK: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik”

KARAR: Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından 2018 yılı olağan toplantısında alınan kararlar

1-Tescili için başvurulan, Tıbbi Sülük (Hirudo verbana), Barbunya Balığı (Mullus barbatus) ve Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus) tescil edilmesine,

karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız