16 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30776

KARAR

Tarım ve Orman Bakanlığı (Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi)’ndan:

EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI TESCİL KOMİTESİ KARARI

KARAR NO: 1

KARAR TARİHİ: 26/12/2018

BAŞVURU SAHİBİ: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

BAŞVURUYA KONU TÜRLER: Tanımları morfolojik özellikleri, biyolojik özellikleri, genetik özellikleri ve diğer özellikleri ekte belirtilmiş olan Efe Arısı (Apis mellifera Anatoliaca) ve Gökçeada Arısının (Apis mellifera Anatoliaca) tescil edilmesine,

KULLANIM AMACI: Damızlık ve arı ürünleri

HUKUKİ DAYANAK: 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik”

KARAR: Evcil Hayvan Tescil Komitesi 2018 Yılı Olağan Toplasında alınan kararlar:

1 - Tescil için başvurulan, Ayvacık Atı tescil kriterleri açısından ırk, tip, yöresel tip ve ekotipleri olarak tanımlanabilecek yeterli kriterler ve verilere sahip olmadığından tescili uygun görülmemiştir.

2 - Tescil için başvurulan, Batı Ege Arısı ekotipinin ismi değiştirilerek ‘‘Efe Arısı’’ ekotipi olarak tescil edilmiştir.

3 - Tescil için başvurulan, Gökçeada Arısı ‘‘Gökçeada Arısı’’ ekotipi olarak tescil edilmiştir.

4 - Tescil için başvurulan, Muğla Arısı tescil kriterleri açısından ırk, tip, yöresel tip ve ekotipleri olarak tanımlanabilecek yeterli kriterler ve verilere sahip olmadığından tescili uygun görülmemiştir.

5 - Anadolu-T etçi tavuk hattının tescil kriterleri açısından ırk, tip, yöresel tip ve ekotipleri olarak tanımlanabilecek yeterli kriterler ve verilere sahip olmadığından tescili uygun görülmemiştir.

6 - 2017 yılında yapılan Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi olağan toplantısında ‘‘Trabzon Zerdava Köpeği bilgilerinin bu aşamada tescil için yeterli olmadığı, tescil açısından bir sonraki toplantıya sunulmak üzere alt komiteden tekrar rapor istenmesine’’ kararı alınmış olup, bu karar gereği hazırlanan alt komite raporuna göre ırkın tescili için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildiğinden bu aşamada tescili uygun görülmemiştir.

 

Ekleri için tıklayınız