14 Mayıs 2019 Tarihli ve 30774 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1213        Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1214         Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1215         Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1216          ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

––  Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Atama Kararı (Karar Sayısı: 2019/113)

 

YÖNETMELİKLER

––  Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Tarsus Üniversitesi İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Tarsus Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/156, K: 2019/22 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 4/4/2019 Tarihli ve 2014/850 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri