12 Mayıs 2019 Tarihli ve 30772 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

––  Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

––  İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

––  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri