11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Anlaşmanın 1 Ocak 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1102)

 

ATAMA KARARLARI

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine, Çiğdem UÇAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/109)

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine, Şeref SAFA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/110)

–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bekir GEZER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/111)

 

YÖNETMELİKLER

–– İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği

 

GENELGE

–– Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Karşılanmaları ve Uğurlanmaları ile İlgili 2019/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

–– Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/7)

 

KURUL KARARI

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri