3 Mayıs 2019 Tarihli ve 30763 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1021)

––  40" Kayseri-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı Himmetdede-Kalaba Arası Koza Altın Maden Sahası Deplase Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Kayseri ve Nevşehir İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1022)

––  Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Badavut Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1023)

––  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1024)

 

ATAMA KARARLARI

–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/100)

–– Diyanet İşleri Başkanlığında, Malatya İl Müftüsü Ümit ÇİMEN'in Görevden Alınması ve Bu Suretle Boşalan Malatya İl Müftülüğüne Veysel IŞILDAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/101)

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet UYGUN’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/102)

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Açık Bulunan Başmüfettişliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/103)

–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Kemal YÜKSEK’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/104)

–– Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ALTUN’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/105)

 

YÖNETMELİKLER

––  Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1025)

––  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1026)

––  Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1027)

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1028)

––  Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1029)

––  Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği

––  Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 8560 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2016/10380 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


3/5/2019 tarihli ve 30763 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar, Milletlerarası Sözleşmeler ile Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.