2 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30762

YÖNETMELİK

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜVASAŞ) GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2017 tarihli ve 30281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üç numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinin üç numaralı alt bendine “çözümleyici” unvanından sonra gelmek üzere “, kimyager” unvanı eklenmiştir.

“3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya uzman, ekonomist, şef, muhasebeci, mütercim unvanlarında toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2017

30281