29 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30759

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2012

28372 (Mükerrer)