26 Nisan 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30756

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler; her eğitim-öğretim yarıyılında Yüksekokul akademik takviminde belirtilen süreler içinde ders ön kayıtlarını ÖİBS üzerinden yaparlar ve bu takvimde belirtilen sürelerde öğrenim ve materyal ücretlerini yatırırlar. Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışman tarafından onaylanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Akademik danışman akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrencinin ders kaydını ÖİBS’de onaylamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875