24 Nisan 2019 Tarihli ve 30754 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

––  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği

––  Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/6)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2019 Tarihli ve 8546 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2019 Tarihli ve 8547 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/14044 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 20/3/2019 Tarihli ve 2015/19791 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri