14 Nisan 2019 Tarihli ve 30745 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genetik ve Embriyo Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık Yenilikçi Projeler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri