9 Nisan 2019 Tarihli ve 30740 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUDAR) Yönetmeliği

––  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8320 Sayılı Kararı

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8322 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8522 Sayılı Kararı

 

İLKE KARARI

––  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27/2/2019 Tarihli ve 1184 Sayılı İlke Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/3, K: 2019/12 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 6/3/2019 Tarihli ve 2016/8023 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri