4 Nisan 2019 Tarihli ve 30735 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Nişantaşı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/4686 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/16029 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 6/3/2019 Tarihli ve 2015/8315 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri