2 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30733

YÖNETMELİK

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Yerinde inceleme faaliyetlerine katılmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/2/2018

30327