26 Mart 2019 Tarihli ve 30726 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 856)

––  Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 27’nci Dönem Toplantısı Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 857)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 858)

 

YÖNETMELİKLER

––  Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/23)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/14, K: 2019/16 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 3. ve 17. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri