22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Arasında Üçüncü BMDTÖ-UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansının Düzenlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 846)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)

––  380 kV Kastamonu 380-Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 847)

––  Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848)

––  380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 849)

 

YÖNETMELİK

––  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/01, 2019/2, 2019/3, 2019/4, 2019/5, 2019/6, 2019/7, 2019/8, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13, 2019/14 ve 2019/15)

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 Tarihli ve 8484 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/6 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/7 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/8 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/9 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/10 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/11 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri