22 Mart 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30722

TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/01

İşyeri                  : İzfaş İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş.

                              Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No: 2 Gaziemir/İZMİR

SGK Sicil No     : 0262861.035, 0274247.035

Tespiti İsteyen   : Genel-İş Sendikası

İnceleme             : İzfaş İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 Gaziemir/İZMİR adresindeki 0262861.035 SGK sicil no’lu işyerinde işverenliğin asıl işi olan fuar, kongre, seminer gibi her türlü ticari, kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerin organize edilmesi işlerinin yapıldığı, aynı adreste bulunan 0274247.035 SGK sicil no’lu işyerinde ise asıl işe yardımcı iş olarak Teknik İşler Müdürlüğüne bağlı arıza ve bakım işlerinin yapıldığı, iki işyerinde de yapılan işlerin aynı teknik amaca bağlı olarak faaliyette bulunma, nitelik yönünden bağlılık ile “amaçta birlik” ve aynı yönetim altında örgütlenmiş olma “yönetimde birlik” koşullarını birlikte sağladığı için tek bir işyeri olduğu, bu nedenle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: İzfaş İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 0262861.035 ve 0274247.035 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/2

İşyeri                  : PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.

                              Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Teknokent Sitesi No: 6/C34

                              Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No     : 1263563.006, 1273615.006

Tespiti İsteyen   : Türkiye Haber-İş Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1263563.006 ve 1273615.006 SGK sicil numaralı işyerlerinde PTT messenger yazılımının kurulması ve satılması, yazılım donanım sistemlerinin kurulması, işletilmesi, donanım bilişim cihazlarının satışı ve PTT A.Ş. ile düzenlenmiş olan hizmet alım sözleşmesine istinaden PTT Bank’ın bankacılık ile ilgili bilişim ve teknolojik alt yapısına dair işler, Bilişim Dairesinde teknik destek işleri ile PTT Bank bankacılık işlerinin yürütüldüğü, işyerindeki ağırlıklı olarak yürütülen faaliyetin yazılım donanım sistemlerinde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1263563.006 ve 1273615.006 SGK sicil numaralı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/3

İşyeri                  : Emlak Konut Başakşehir Evleri 1.Etap 1.Kısım Site Yönetimi

                              Kayabaşı Emlak Konutları 895 Ada 2 Parsel No: 2/1

                              Başakşehir/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 1488839.034

Tespiti İsteyen   : Belediye-İş Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Emlak Konut Başakşehir Evleri 1.Etap 1.Kısım Site Yönetimi unvanlı işyerinde altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri ve sosyal kullanım alanlarının temizliğinin sağlanması, çöplerin toplanması, peyzaj alanlarındaki demirbaşların bakımı, korunması, işletilmesi ve onarımı için gerekli tedbirlerin alınması, ortak giderlere ilişkin avansların/aidatların takibi ve toplanması, işçilerin iş ve görev takibinin yapılması gibi faaliyetlerin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel İşler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Emlak Konut Başakşehir Evleri 1.Etap 1.Kısım Site Yönetimi unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/4

İşyeri                  : Turkish Petroleum İnternational Company Ltd.

                              Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 27 Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No     : 0207904.006

Tespiti İsteyen   : İşveren

İnceleme             : Turkish Petroleum İnternational Company Ltd.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Söğütözü Caddesi No: 27 Çankaya/ANKARA adresindeki 0207904.006 SGK sicil no’lu işyerinin genel merkez olduğu, işyerinde işverenliğe ait olan birden fazla farklı hizmet amacı olan işyerlerinin yönetim, muhasebe, finans, satın alma, insan kaynakları ve benzeri hizmetler gibi yönetim hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

Karacasu No: 1/A AYDIN adresindeki 1175886.009 SGK sicil no’lu ve MTA No: 1/A Malkara/TEKİRDAĞ adresindeki 1119619.059 SGK sicil no’lu işyerlerinde maden sondaj faaliyetinin yürütüldüğü, sondajın niteliğinin karot sondajı olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda,

Alaşehir No: 1/A MANİSA adresindeki 1172468.045 SGK sicil no’lu ve Germencik No: 1/A AYDIN adresindeki 1166484.009 SGK sicil no’lu işyerlerinde sıcak sudan enerji elde edebilmek amacıyla sondaj, çimentolama ve asitleme işlerinin yapıldığı, yürütülen faaliyetin ağırlığının jeotermal sondaj olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda,

Bozhüyük Köyü Merkez/ADIYAMAN adresindeki 1034798.002 SGK sicil no’lu ve Recepler Köyü No: 1/A Merkez/BATMAN adresindeki 1019431.072 SGK sicil no’lu işyerlerinde petrol çıkarmak amacıyla sondaj faaliyetinin ve kuyu tamamlanması hizmetinin yürütüldüğü, yürütülen faaliyetin ağırlığının petrol sondajında olduğu, Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki 1107373.034 SGK sicil no’lu işyerinin niteliğinin sismik gemi olduğu, sismik geminin petrol çıkarmak amacıyla deniz sahasında araştırma faaliyeti yürüttüğü, gemi adamlarının da bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/5

İşyeri                  : Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.

                              Tatkavaklı Mah. Üçkurnalı (Cumhuriyet) Küme Evleri No: 37

                              M. Kemalpaşa/BURSA

SGK Sicil No     : 1182320.016

Tespiti İsteyen   : İşveren

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı Tatkavaklı Mah. Üçkurnalı (Cumhuriyet) Küme Evleri No: 37 M. Kemalpaşa/BURSA adresindeki 1182320.016 SGK sicil no’lu fabrika işyerinde süt ve süt ürünleri imalatının yapıldığı, Odunluk Mah. Erdoğan Binyücel Cad. No: 13/A Nilüfer/BURSA adresindeki 0040908.016 SGK sicil no’lu genel müdürlük işyerinde; fabrika işyerinde üretilen süt ve süt ürünlerinin yönetim ve muhasebe, finans, insan kaynakları, satın alma gibi idare iş ve işlemlerinin yürütüldüğü, genel müdürlükteki yönetim ve idare işlerin fabrikadaki üretime özgülendiği, aynı işverenliğe bağlı satış-depo yerlerinde fabrikada üretilen ürünlerin depolama ve satışının yapıldığı, fabrika işyeri ile satış-depo yerlerinin süt ve süt ürünlerinin üretilmesi, depolanması ve satışı için birlikte örgütlendiği, bağımsız yönetim ve idare faaliyetinin bulunmadığı, fabrika üretim işyeri ile bu üretim işyerinin bağlı yerleri olan satış-depo ve genel müdürlük yerlerinin hukuki birlik, amaçta birlik ve yönetimde birlik hususunu birlikte sağladıkları, bu işyerlerinin tek işyeri sayılması gerektiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/6

İşyeri                  : Akca Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

                              Yukarı Dudullu OSB 2. Cad. No: 25 Ümraniye/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 0653129.034

Tespiti İsteyen   : Tümtis Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Akca Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait Yukarı Dudullu OSB 2. Cad. No: 25 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki 0653129.034 SGK sicil no’lu işyerinde Unmaş Unlu Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. ile aralarındaki alt işverenlik sözleşmesine istinaden asıl işveren tarafından üretilen ürünlerin, depoculuk faaliyetine özgü olarak ürünlerin teslim, yerleştirme ve yükleme işlerinin yapıldığı, işçilerin ağırlığının yükleme işinde çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Akca Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 0653129.034 SGK sicil no’lu işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/7

İşyeri                  : NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri A.Ş.

                              Akçaburgaz Mah. Alkop Cad. 1567 Sok. No: 6 Esenyurt/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 1098681.041

Tespiti İsteyen   : Tümtis Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri A.Ş. unvanlı işverenliğe ait Gebze Güzeller OSB Ebulfeyz Elçibey Sk. No: 19 Gebze/KOCAELİ adresindeki 1098681.041 SGK sicil no’lu işyerinin niteliğinin depo olduğu, yurt içi ve yurt dışında üretilen ilaçların depolanması ve ambalajlanması işlerinin yapıldığı, işçilerin de depolama faaliyetine özgü barkodlama, mal kabul, ambalajlama, kolileme gibi işlerde çalıştıkları, satışlarda ağırlığın depolama ve ambalajlama faaliyetinde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri A.Ş. unvanlı işverenliğe ait Gebze Güzeller OSB Ebulfeyz Elçibey Sk. No: 19 Gebze/KOCAELİ adresindeki 1098681.041 SGK sicil no’lu işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/8

İşyeri                  : Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                              Yağcılar Mah. Yağcılar Cad. No: 3 Akyazı/SAKARYA

SGK Sicil No     : 1019939.054

Tespiti İsteyen   : Öz Ağaç-İş Sendikası

İnceleme             : Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; kanepe, koltuk, oturma gurubu, köşe, berjer, baza ve başlık üretimi yapıldığı, ayrıca farklı tüzel kişi tarafından üretilmiş olan yemek odası, yatak odası ve uyku ürünlerinden yatak satışının da yapıldığı, satışlarda ağırlığın üretim konusu olan oturma grubu satışında olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı “Ağaç ve kağıt” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı “Ağaç ve kağıt” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/9

İşyeri                  : 2M Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                              Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 1 Silivri/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 1382424.034, 1074825.034

Tespiti İsteyen   : İşveren

İnceleme             : 2M Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 1 Silivri/İSTANBUL adresindeki 1382424.034 SGK sicil no’lu fabrika işyerinde silikon kauçuk izoleli kablo, alçak gerilim kablosu, tel örgülü özel kabloların üretiminin yapıldığı, Ok Meydanı Perpa Ticaret Merkezi A Blok K: 2 No9/21-22 Şişli/İSTANBUL adresindeki 1074825.034 SGK sicil no’lu satış ofisinde ise fabrikada üretilen ürünlerin satışının yapıldığı, üretilen ürünler dışında satış yapılmadığı, satış ofisinin fabrikadaki üretimi özgülendiği, fabrika işyeri ile satış ofisi arasında hukuki birlik, yönetimde birlik ve amaçta birliğin bulunduğu, satış ofisinin fabrika işyerinin bağlı yeri olduğu ve tek işyeri olarak sayılması gerektiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: 2M Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/10

İşyeri                  : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

                              Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No: 8 Ulus Altındağ/ANKARA

SGK Sicil No     : 1072521.006

Tespiti İsteyen   : Güvenlik-İş Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlükleri unvanlı işyerlerinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki iş ve işlemler ile bankacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü, bunun dışında bankacılık işinin yardımcı işlerinden sayılan güvenlik, şoförlük işi gibi işlerin de yürütüldüğü, çalışanların da ağırlığının bankacılık faaliyeti kapsamındaki iş ve işlemler kapsamında çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve sigorta” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve sigorta” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/11

İşyeri                  : ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.

                              Çağlayan Mah. Karaağaç Sok. No: 2 Kağıthane/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 1245015.034, 1377382.034, 1643530.035, 1041901.022,

                              1041903.022, 1280556.006

Tespiti İsteyen   : DGD-SEN Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından SETUR Servis Turistik A.Ş. ile düzenlenmiş olan alt işverenlik sözleşmesine istinaden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı San. Mah. Pendik/İSTANBUL adresindeki 1245015.034 SGK sicil no’lu, İstanbul Atatürk Havalimanı Yeşilköy Mah. Bakırköy/İSTANBUL adresindeki 1377382.034 SGK sicil no’lu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dokuz Eylül Mah. Gaziemir/İZMİR adresindeki 1643530.035 SGK sicil no’lu, Kapıkule sınır kapısı Merkez/EDİRNE adresindeki 1041901.022 SGK sicil no’lu ve Hamzabeyli sınır kapısı Lalapaşa/EDİRNE adresindeki 1041903.022 SGK sicil no’lu işyerlerinde depo sahası içinde farklı tüzel kişiye ait işçiler tarafından forklift ile boşaltımı yapılan ürünlerin mal kabulü ve transpaletlerle sevkiyat alanına taşınması işlerinin yapıldığı, işyerlerinin niteliğinin gümrüksüz depo sahası olduğu, işçilerin ağırlığının depolamaya özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,

THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. ile düzenlenmiş olan temizlik sözleşmesi konulu alt işverenlik sözleşmesine istinaden Esenboğa Havalimanı Çubuk/ANKARA adresindeki 1280556.006 SGK sicil no’lu yakıt istasyonu işyerinde genel temizlik işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/12

İşyeri                  : Sertplas Oto Yan San. ve Tic. A.Ş.

                              İkitelli Organize K.S. Sit. Blg. 14. Cad. Mutfakçılar San. Sit. M-9

                              Blok No: 1-3-5-7-9-11 Başakşehir/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 1055436.034, 1333143.034

Tespiti İsteyen   : Lastik-İş Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sertplas Oto Yan San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenlik tarafından İkitelli Organize K.S. Sit. Blg. 14. Cad. Mutfakçılar San. Sit. M-9 Blok No: 1-3-5-7-9-11 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki fabrika işyerinde metal ve plastik gövdeli oto aksamları ile oto fren ve elektrik-elektronik donanım parçaları imalatı amacına yönelik olarak otomotiv sanayi aksam ve parçaları imalatı kapsamında motorlu kara taşıtları için çeşitli lambaların (stop lambası, sinyal lambası, pozisyon lambası, far vb.) imalatı, araçların çekici kısmı ile treyler kısmı arasında hava ve elektrik aktarımı sağlayan kablo ve hortumların imalatı, plastik ve metal gövdeli oto aksamı ürünleri imalatı yapıldığı, teknik amacı gerçekleştirmek üzere satın alma, satış ve diğer idari işlemlerinin yapıldığı Org. Küçük S. B. 14. Cad. Mutfakçılar San. Sit. M-9 BL 1-3-5-7-9-11 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki 1333143.034 SGK sicil no’lu idari ofisin ise fabrika işyerine bağlı yer niteliğinde olduğu ve bu anlamda tek bir işyerinin bulunduğu, işyerinde birden fazla işkolunu ilgilendiren üretim faaliyetlerinin mevcut olduğu, üretimin ağırlıklı kısmının girdilerin yoğunluğu, nihai olarak üretilen ürünler ve çalışanların bölümlere göre ağırlığı dikkate alındığında yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sertplas Oto Yan San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/13

İşyeri                   :  Aygün Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                              Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza B Blok Kat: 12

                              No: 42-43-44-45 Esenler/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 1073645.059, 1166572.034, 1328885.034, 1187184.034, 1202727.034,

                              1321184.034, 1203536.034 1375459.034, 1140260.034

Tespiti İsteyen   : İşveren

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Aygün Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı Velimeşe OSB Mah. 1. Yanyol Cad. No: 15/1 Ergene/TEKİRDAĞ adresindeki 1073645.059 SGK sicil no’lu fabrika işyerinde projelere uygun olarak alüminyum doğrama ve giydirme cephe sistemlerinin üretiminin ve satışının yapıldığı,

Fabrika işyerine bağlı olarak projelerin yürütüldüğü değişik adreslerdeki 1166572.034, 1328885.034, 1187184.034, 1202727.034, 1321184.034, 1203536.034 ve 1375459.034 SGK sicil no’lu yerlerde fabrika işyerinde üretilen ürünlerin montaj iş ve işlemlerinin yürütüldüğü,

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza Kat: 12 No: 42-43-44-45 Esenler/İSTANBUL adresindeki 1140260.034 SGK sicil no’lu genel müdürlük işyerinde; fabrika işyerinde üretilen alüminyum doğrama ve giydirme cephe sistemlerinin satın alma, planlama, insan kaynakları, finans, projelerin hazırlanması ile denetim ve koordinasyonu, muhasebe ve mühendislik gibi idari ve yönetim işlerinin yürütüldüğü,

İşverenliğe bağlı olarak faaliyet gösteren yerlerde yürütülen işlerin fabrika üretim işyeri ile hukuki birlik, amaçta birlik ve yönetimde birlik hususlarını birlikte sağladıkları, bu işyerlerinin tek işyeri olarak sayılması gerektiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Aygün Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/14

İşyeri                  : Gebze İzmir Otoyolu İşletme ve Bakım A.Ş.

                              Armutköy Mah. Nil Cad. No: 10 Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No     : 1196333.016.13.84.594

Tespiti İsteyen   : Nakliyat-İş Sendikası

İnceleme             : Gebze İzmir Otoyolu İşletme ve Bakım A.Ş. unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; yap işlet devret modeli çerçevesinde halen yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun tamamlanarak faaliyete geçen kısımlarının işletilmesi işinin yürütülmekte olduğu, bu kapsamda işletmenin faaliyet sahasındaki otoyol ve asma köprünün kullanma bedellerinin kullanıcılardan tahsili ile işletimin devamını sağlamak maksadıyla otoyol, köprü, tünel, viyadük ve diğer sanat yapılarının yapıldığı, işletmeye açıldığı haliyle korunması, trafik akışının güvenliğinin temini ve devamı için gerekli rutin kontrol, bakım ve basit onarım işlerinin idare ile koordineli bir şekilde yapılmaya devam edildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Gebze İzmir Otoyolu İşletme ve Bakım A.Ş. unvanlı işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2019/15

İşyeri                  : TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.

                              Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy/İSTANBUL

SGK Sicil No     : 1127389.034

Tespiti İsteyen   : Güvenlik-İş Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. tarafından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki 1127389.034 SGK sicil no’lu işyerinde Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ile yapılan kira sözleşmesi kapsamında hava limanı işletilmesinin yürütüldüğü, hava limanı işletilmesinin esas işlevinin hava yolu taşımacılığını desteklemek olduğu, işçilerin de hava limanı işletilmesine özgü olan teknikerlik, bakım onarım, idari işler, köprü hizmetleri, otopark, güvenlik, kule hizmetleri, danışma hizmetleri, kontuar hizmetleri, bagaj hizmetleri gibi hava limanı işletilmesine özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.