19 Mart 2019 Tarihli ve 30719 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Muş Alparslan Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)

 

DÜZELTME: Bazı Alanların Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 824) ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri