18 Mart 2019 Tarihli ve 30718 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmeleri ile Teknoloji Transfer Ofisi Şirketlerinde Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik

––  Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri