11 Mart 2019 Tarihli ve 30711 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)

––  Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 816)

––  2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 817)

 

YÖNETMELİKLER

––  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Yönetmeliği

––  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri