11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu adayların kabulünde ALES veya eş değeri bir sınavdan belirli bir puan almış olma şartı aranmayabilir. Enstitüler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla program bazında yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin usul ve esaslara özel düzenlemeler getirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/3/2018

30360