2 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30702

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8276                                                                                                    Karar Tarihi: 28/02/2019

Kurul Başkanlığının 27.02.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.02.2019 tarih ve 12509071-102.01.01[130-23]-E.3859 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.