2 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30702

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca bu fıkra kapsamında bulunan vasıflı gazeteler, 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan şartlarda ve oranda ek gösterge hakkından yararlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.