1 Mart 2019 Tarihli ve 30701 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

––  Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/18)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-2 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-3 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2019 Tarihli ve 2014/15586 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 793) ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri