23 Şubat 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30695

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/1991 tarihli ve 20941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Üniversitenin emekli personeli üyelik aidatı ödemeksizin, Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneleri Emekli Personel Üyelik ve Ödünç Verme Sözleşmesini imzalayarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kütüphane ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitenin öğretim elemanları bir defada en çok bir ay süreyle en çok 5 (beş) kitap; yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada en çok 15 (on beş) gün süreyle en çok 3 (üç)  kitap; Üniversitenin ön lisans ve lisans öğrencileri ve personeli bir defada en çok 15 (on beş) gün süreyle en çok 2 (iki) kitap, emekli akademik personelleri bir defada en çok bir ay süreyle en çok 5 (beş) kitap; emekli idari personelleri bir defada en çok 15 (on beş) gün süreyle en çok 2 (iki) kitap ödünç alabilirler. Okuyucular aldıkları bu kitapları ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve materyal alamazlar. Ancak, ödünç alınan bir kitap süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise, o kitabın bir defa daha en çok aynı süre ile aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir kitap en az 1 (bir) hafta kütüphanede kalmadıkça aynı okuyucuya tekrar ödünç verilemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/7/1991

20941

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/11/2018

30603