22 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30694

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINA
ARA VERMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1209                                                                                                      Karar Tarihi: 19.02.2019

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 12.03.2019 Salı gününden başlamak üzere on beş gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 19.02.2019 tarihli 54’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.