21 Şubat 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30693

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8242                                                                                                Karar Tarihi: 15/02/2019

Kurul Başkanlığının 14.02.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.02.2019 tarih ve 12509071-103.01.01-E.2895 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Merkez Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) ve (e) bentleri kapsamında iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.