21 Şubat 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30693

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Eprinomektin, Fluazuron ve İzofluran isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listede yer alan “Alanin” satırından sonra gelmek üzere “Alarelin”, “Borik asit ve boratlar” satırından sonra gelmek üzere “Bromelain”, “Doksisiklin” satırından sonra gelmek üzere “Domuz Prolaktin”, “Fluniksin” satırından sonra gelmek üzere “Fluralaner”, “Solidago virgaurea” satırından sonra gelmek üzere “Solvent Nafta” isimli aktif maddelere ait aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

 7/3/2017

30000