19 Şubat 2019 Tarihli ve 30691 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

––  Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Halis Yunus ERSÖZ’ün Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/59)

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/60)

 

YÖNETMELİKLER

––  Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

––  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik

––  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  2016 York Anvers Kuralları

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 8425 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 8431 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 8433 Sayılı Kararı

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri