18 Şubat 2019 Tarihli ve 30690 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

DÜZELTME: 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 767 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili