18 Şubat 2019 Tarihli ve 30690 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 767) (18/2/2019 Tarihli ve 30690 2. Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de Düzeltmesi Vardır.)