17 Şubat 2019 Tarihli ve 30689 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Yönetmeliği

––  Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) Yönetmeliği

––  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Yönetmeliği

––  Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri