16 Şubat 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30688

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2019 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

17,153

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

16,775

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

15,081

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

14,480

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

13,887

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

13,194

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

12,535

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

11,812

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

11,278

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

10,333

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

8,387

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

8,075

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

7,605

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

7,383

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

6,755

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

6,659

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

6,220

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5,997

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

5,783

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

5,405

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

5,277

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

5,057

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

4,839

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

4,682

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

4,556

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

4,273

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,052

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,929

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,737

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,615

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,485

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,271

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,139

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

2,936

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,946

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,940

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,816

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,809

2014

1.

dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için

1,702

2015

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,650

2015

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,622

2016

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,472

2016

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,461

2017

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,360

2017

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,361

2018

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,204

2018

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,186

2019

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2  – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,809) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.