12 Şubat 2019 Tarihli ve 30684 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

––  General ve Amirallerin Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2019/58)

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/107, K: 2018/114 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/3429 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/17453 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri