5 Şubat 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30677

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.       

 “a) Eğitim-öğretim yılı başında girdiği seviyede yapılan yeterlik sınavında; zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan ve bilim alanı yabancı dil olan bölümlerde 100 üzerinden 70, %100 yabancı dilde eğitim yapılan diğer bölümlerde 100 üzerinden 65, %30 yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programlarda 100 üzerinden 55 ve üzerinde olanlar ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40'ı ile yıl sonunda yapılan yeterlik sınavının %60'ının toplamının; zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan ve bilim alanı yabancı dil olan bölümlerde 100 üzerinden 70, %100 yabancı dilde eğitim yapılan diğer bölümlerde 100 üzerinden 65 ve %30 yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programlarda 100 üzerinden 55 ve üzerinde olması, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında ise 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2012

28310

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/4/2013

28614

2-

10/2/2014

28909

3-

14/8/2015

29445

4-

3/4/2016

29673

5-

20/9/2018

30541 (Mükerrer)