5 Şubat 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30677

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci mümkünse sınavdan çıkarılır, sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması açılır. Disiplin soruşturması sonucunda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrencinin sınav notu sıfır kabul edilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca disiplin cezası verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrenciye bir telafi sınav hakkı tanınır. Aynı esaslar sınav yerine geçen ödev, rapor, teknik rapor çalışmalarında intihal yapan öğrenciler hakkında da uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/3/2012

28240

2-

1/8/2014

29075

3-

19/4/2015

29331

4-

20/1/2017

29954

5-

20/11/2018

30601