2 Şubat 2019 Tarihli ve 30674 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

––  Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8402 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8407-3 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME : Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri