2 Şubat 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30674

DÜZELTME

28/1/2019 tarihli ve 30669 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “12 nci” ibaresi “11 inci” ve değiştirilen maddede yer alan “12” ibaresi “11” şeklinde, Ankara Üniversitesinin 30/1/2019 tarihli ve 85434274-010.03-E.6623 sayılı yazısına istinaden değiştirilerek düzeltilmiştir.