27 Ocak 2019 Tarihli ve 30668 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER) Yönetmeliği

––  Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri