26 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30667

YÖNETMELİK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)’ndan:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2010

27801

 

“EK-1

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Başkan

Bakan Yardımcısı

Bakan

Başkan Yardımcısı

Başkan

Bakan Yardımcısı

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Bakan Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Şube Müdürü, Araştırmacı, Sayman

Başkan Yardımcısı

Başkan

Diğer Personel

Şube Müdürü

Başkan Yardımcısı

”